Ana içeriğe atla

Görsel İletişim Tasarımı Bölümü

VCODE'a Hoşgeldiniz!

Dijital teknoloji çağının imajlarını kodluyor, içeriğini üretiyoruz. Etkili iletişim stratejileri geliştiriyor, bilgiyi yaratıcılıkla bir araya getirip görsel tasarım ürünlerine dönüştürüyoruz.

Görsel iletişim tasarımı, yaratıcı bir süreçte, görsel sanatları, iletişim bilimlerini, tasarım odaklı düşünceyi bir araya getirerek fikirlerin yayılmasını sağlar. Görsel iletişim tasarımcısı renkleri, dokuları, sembolleri, imgeleri, hareketi düzenleyerek kelimelerin ve imgelerin ötesine geçen görsel mesajları kurgular. Bu görsel mesajlar ihtiyaca göre bilgilendirici, eğitici, ikna edici olabileceği gibi eğlenceli de olabilirler.

TED Üniversitesi Görsel İletişim Tasarımı Bölümü, disiplinler arası bakış açısına sahip perspektifi ve bilgi, sanat, tasarım ve teknolojinin iç içe geçtiği öğretim programıyla alanında farklı bir yere sahiptir. Entelektüel birikimi olan, özgün ve estetik mesajlar tasarlayabilen, yaratıcılığının farkında olan öğrenciler yetiştirmeyi hedefler.

  • Stüdyo dersleriyle bilgi ile  yaratıcılığı bir araya getirip uygulama olanağı sağlarken, tasarım vizyonunu temellendirir.
  • Kuramsal derslerle iletişimin temellerini öğrenip, iletişim süreçlerine, alıcı ve vericiden mesaja dek sağlam bir teorik yapıyla, var olan problemleri görüp anlamayı, yaratıcı problem çözmeyi öğretir.
  • Tartışma dersleriyle ise ortaya çıkan yaratıcı tasarım ürünlerini değerlendirmeyi sağlar. Ders dışında da toplantı, gezi ve faaliyetlerle bir araya gelip, öğrencilerin kendilerini ve ne yapmak istediklerini anlamalarını, grupla çalışma dinamiklerini destekler.

Geleneksel iletişim yöntemlerinin yerini gelişen iletişim teknolojilerine bıraktığı dijital teknoloji çağında görsel iletişim alanı da hızla büyürken, yetkin profesyonellere duyulan ihtiyaç artıyor. Nitelikli görsel iletişim tasarımı öğrenimi de önem kazanıyor. Siz de tasarıma ve öğrenmeye meraklıysanız, yaratıcılığınızı dijital teknolojilerle birleştirerek dikkat çeken tasarımlar yapmak istiyorsanız, sizi aramızda görmekten mutluluk duyarız.